Siirry sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Kotimaista käsityötä
Toimituskulut alkaen 6,90 €
Varastotuotteet 1-5 arkipäivää
Valmistettavat tuotteet n. 2-5 viikkoa
Toimituskulut alkaen 6,90 €
Kotimaista käsityötä
Varastotuotteiden toimitus 1-5 arkipäivää
Monipuoliset maksutavat
Valmistettavien tuotteiden toimitus n. 2-5 viikkoa

Tämä on Kipinätuote Ky:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2018. Viimeisin muutos 14.10.2019

1. Rekisterinpitäjä

Kipinätuote Ky
Y-2851964-8
Sepänpellontie 10
28430 Pori

[email protected]
040 7688 127

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ville Alajärvi
[email protected]
0400 382 440

3. Rekisterin nimi

Kipinätuote Ky:n asiakastietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, tässä tapauksessa asiakassuhde laskutustietoineen
-Asiakkaan suostumus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ainoastaan asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite), tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan tai 7 vuotta viimeisestä yhteydenotosta. Tämän jälkeen kaikki tiedot poistetaan, pois lukien kirjanpitolain vaatima aineisto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Evästeet

Jotta voisimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, verkkosivu tallentaa laitteellesi pieniä tekstitiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa. Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita.

Evästeitä käytetään verkkosivumme teknisten sovellusten toteuttamiseksi, mainonnan kohdistamiseen ja räätälöitiin, tuotteidemme uudelleen markkinointiin ja kävijätiedon analysoimiseksi. Analysoitua tietoa käytetään myös palvelujen ja mainonnan suunnittelussa.

Evästeitä EI KÄYTETÄ henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Evästeistä avulla kerättyä tietoa pääsee tarkastelemaan Kipinätuote Ky:n henkilöstö ja edellä mainittuihin toimenpiteisiin palkatut asiantuntijat. Kaikkia henkilöitä ja organisaatioita sitoo salassapitovelvollisuus, ohjeistus tiedon huolellisesta käsittelystä ja henkilötiedon käsittelyä määrittelevät tietosuoja-asetukset.

Voit estää evästeiden käytön ja/tai tyhjentää internetselaimeesi tallentuneet evästeet selaimen asetuksista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti niille tahoille joille ne kuuluvat toiminnallisista syistä. Näihin lukeutuvat kirjanpitäjä, laskutusohjelmiston ylläpitäjä sekä kuljetuksien välittäjä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja EI siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa vain viranomaiselle rikoslain edellyttämissä tilanteissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedostot suojataan asianmukaisesti. Tietoja säilytetää Internet-palvelimilla, jotka ovat asianmukaisesti suojattuja. Laitteisto on suojattu asianmukaisesti digitaalisilla tietoturvajärjestelmillä, sekä fyysisesti tarkoituksenmukaisin keinoin.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä että tallennettuja tietoja taikka henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti sekä vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan tämä suoraan kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee sähköpostitse, kirjallisesti taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää joko sähköpostitse, kirjallisesti taikka henkilökohtaisesti paikan päällä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä  pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ostoskori
Ostoskorissa ei ole tuotteita.
Jatka Ostoksia
0